Finansiella företag som Visa ser digitala tillgångar i ett mer positivt ljus

Det ser ut som betalningsföretag som Visa , Mastercard och PayPal sjunger en annorlunda – och mer positiv – melodi…