Det ser ut som betalningsföretag som Visa , Mastercard och PayPal sjunger en annorlunda – och mer positiv – melodi när det gäller kryptokurser . Företag som Visa har ett hjärtskifte Tidigare har nämnda företag och kryptokurser inte alltid kommit…